Sök pengar för aktiviteter på höstlov och jullov

Nu finns det pengar att söka för föreningar, studieförbund och organisationer som vill arrangera aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år under höstlovet och jullovet.

Om du eller din förening vill anordna något kul för barn och ungdomar under kommande lov så finns det pengar att söka. Dessa är de kriterier som gäller:


* Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande
* Det ska vara kostnadsfritt att delta
* Inga särskild behovsprovning ska göras för de enskilda barnen

Ansökan och redovisning av aktiviteten görs via en blankett som hämtas ut på biblioteket.

Kontakta Karin Gulliksson för mer information.
Kultur- och Biblioteksansvarig, 0932- 140 61, Karin.Gulliksson@bjurholm.se

Kontaktperson: Karin Gulliksson