De äldres betyg på hemtjänsten i Bjurholm

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning visar att 100 % av de som svarat är nöjd med hemtjänsten, 100 % känner förtroende för hemtjänsten och tycker att de utför sina arbetsuppgifter bra och 100 % får ett bra bemötande av hemtjänsten i Bjurholms Kommun.

Kontaktperson: Maria Egelby