Slaktavfall från vilda djur

Slaktavfall från vilda djur får lämnas i skogen, helst på fallplatsen eller liknande så att andra djur kan ta del av det. Det ska lämnas långt in i skogen för att inte locka rovdjur till bebyggelsen.

Slaktavfallet får inte innebära en olägenhet, det är därför viktigt att inte placera det i närheten av bostäder, vägar, vandringsleder och andra platser där människor vistas.

Slaktavfall från flera djur får inte samlas ihop och tippas på ett och samma ställe i stora volymer, sprid ut det separat på lämpliga platser.
Det är förbjudet att lämna hushållsavfall i skogen som till exempel: plastsäckar, plastpåsar och plasthandskar. Om man väljer att gräva ner slaktavfallet får inte hushållsavfall lämnas i gropen.

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund