Kontaktfamilj eller kontaktperson

Lyssna

Som kontaktfamilj eller kontaktperson har du möjlighet att göra en ovärderlig insats för någon ung eller vuxen i behov av extra stöd. Du får också tillbaka mycket själv.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn i ert hem en till två helger i månaden. När barnet kommer på besök gör ni vanliga saker. Spännande utflykter är inte det viktiga, huvudsaken är att ni tar er tid för barnet.
Det finns många olika anledningar till att barn kan behöva en extrafamilj. Barnets föräldrar kan ha begränsad möjlighet till avlastning, det kan också vara ensamkommande ungdomar i behov av extra stöd. Gemensamt för alla barnen är att de behöver fler trygga vuxna som har tid för dem.

Vem kan bli kontaktfamilj

Alla sorters familjer behövs. Ni kan vara en liten eller stor familj, bo i lägenhet eller hus, leva i centrum eller på landet, vara unga eller äldre och ha olika kulturell bakgrund. Det viktigaste är att ni är trygga och stabila. En förutsättning är också att ni kan respektera andra människors bakgrund och integritet.
Uppdraget som kontaktfamilj kan pågå från det att barnet är ungefär tre år till ända upp i övre tonåren. Vanligast är att det rör sig om några års tid. Under den tiden hinner ni knyta många band och de behöver inte klippas av bara för att behovet av kontaktfamilj har upphört.

Kontaktperson

Som kontaktperson är du som en ”vuxen-kompis” till en ungdom eller vuxen med någon form av funktionsnedsättning, social problematik eller är ensamkommande ungdom med behov av extra stöd. Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska. Du underlättar för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och är någon att uppleva nya saker tillsammans med.

Framförallt ska du ha tid och engagemang för personer i en annorlunda situation.
Socialtjänsten utreder behovet av kontaktperson. Det kan handla om någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som gör att personen behöver miljöombyte, nya sociala kontakter och en meningsfull fritid. Det kan också handla om ett barn eller en ung vuxen som har någon slags sociala problem eller integrationsproblem och som behöver någon att prata med och göra aktiviteter tillsammans med för att bryta negativa mönster.

Vem kan bli kontaktperson

Din livssituation kan se ut på olika sätt, det viktiga är att du är en stabil vuxen som lever under ordnade förhållanden. Du behöver ingen utbildning för att bli kontaktperson.

Hur går det till

När ni kontaktar oss får ni mer information och möjlighet att ställa frågor, för att kunna ta ställning till om ni är intresserade av att bli kontaktfamilj/kontaktperson.
Innan uppdraget börjar görs en utredning av er, som innebär ett hembesök och personliga intervjuer. Efter ert godkännande gör vi registerkontroller. Tillsammans pratar vi om vilken ålder som passar och hur ofta ni ska träffa barnet. Efter utredningen kan ni få vänta ett tag på ett uppdrag eftersom det är viktigt att det blir rätt person och att intresse, ålder och ibland kön stämmer överens. Efter introduktion bestäms hur uppdraget ska utformas.

Stöd och ersättning

Ni behöver ingen utbildning för att bli kontaktfamilj eller kontaktperson. Ni får även stöd av socialsekreterare under hela uppdragets gång. Ni fortsätter vara barnets kontaktfamilj/kontaktperson så länge det fungerar bra och behovet finns kvar.
Att vara kontaktfamilj/kontaktperson är ingen anställning utan ett uppdrag. Ersättning betalas ut i form av en arvodes- och en omkostnadsdel enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.

Kontakta oss

Kontakta socialtjänsten i Bjurholm via telefon eller e-post så får du svar på dina frågor om uppdraget som kontaktfamilj eller kontaktperson och tar en intresseanmälan.


Kontaktperson: Ingela Pettersson