Familjehem för ensamkommande barn och ungdomar

Lyssna

De flesta ensamkommande barn och ungdomar som kommer är mellan 16 och 17 år. Det kommer även yngre barn och de behöver få komma till ett familjehem.

Precis som för alla familjehem gäller att man ska vara trygg och ha en stabil livssituation. Barnen som kommer kan ha varit med om hemska upplevelser, varit på resande fot länge och bära en oro över vad som händer med deras familjemedlemmar. Därför behöver familjehemmet vara lyhört för hur barnet mår och kunna stötta efter behov. Barnen behöver få komma till familjer som har ett intresse och en förståelse för andra kulturer, som talar svenska och kan vara ett stöd för barnet i integreringen i det svenska samhället. Kan du tänka dig att erbjuda dessa barn/ungdomar en fast punkt i tillvaron och hjälpa dem att landa i Sverige? Det kan handla om såväl längre som kortare uppdrag.

Vad är ett familjehem

Ni som familjehem ska öppna ert hem och er familj för barnet, dela det med barnets föräldrar och samarbeta med socialtjänsten. Familjehem är det man förr i tiden kallade för fosterhem. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd. En speciell form av familjehem är jourhem, som akut kan ta hand om barn som stannar en kortare period.

Vem kan bli familjehem

Ett familjehem är en vanlig familj, men med särskilt mycket engagemang, kraft och utrymme för ytterligare en familjemedlem. Ni kan vara en liten eller stor familj, bo centralt eller på landet och ha olika kulturell bakgrund. Att vara familjehem innebär att ta hand om ett barn som mest av allt behöver tryggheten hos ett fungerande hem. Det är ett stort ansvar och en spännande utmaning. Uppdraget kan vara svårt ibland, men samtidigt mycket berikande och meningsfullt.
Det behövs olika typer av familjer men med det gemensamt att ni har en stabil och ordnad tillvaro, både socialt och ekonomiskt. Ni har tålamod med barn och ungdomar som på grund av tidigare upplevelser kanske utmanar vuxenvärlden, samtidigt som ni behöver kunna sätta gränser. Ni är bra på att samarbeta och intresserade av andra människor.
Det är viktigt att förstå att hela familjen berörs av att ni blir familjehem. Har ni egna barn kommer de också att påverkas av att ni får en ny familjemedlem.

Hur går det till

För att skapa de bästa förutsättningarna för barnen är det viktigt att varje familj är noga utredd. Utredningen innebär att vi tar utdrag ur register, gör hembesök samt intervjuer med er. Det är viktigt att varje barn får komma till en familj som möter just det barnets behov. När vi har ett förslag på ett visst barn till er får ni ta ett beslut om detta känns rätt även för er.

Stöd och ersättning

Att vara familjehem är ingen anställning utan ett uppdrag. Ersättningen som familjehem får varierar beroende på uppdraget. Ni får betalt för omkostnader för till exempel mat, kläder och fritidsaktiviteter. Ni får även ett arvode som ni får skatta för. Om någon av familjehemsföräldrarna behöver vara hemma med barnet en period kan ni få ersättning för inkomstbortfall under den perioden.
Bjurholms kommun följer Sveriges Kommuners och Landstings rekommendationer om ersättning till familjehem.
Socialtjänsten finns till hands för vägledning och stöd. Som tidigare nämnts så följer socialtjänsten även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Kontakta oss

Att bli familjehem är något som de flesta tänkt länge på och har många funderingar kring. Välkommen att kontakta oss på socialtjänsten i Bjurholm via telefon eller e-post så svarar vi på dina frågor om familjehem.

 

Kontaktperson: Malin Falk