Amigo

Lyssna

Amigo är ett boende där ungdomar som har olika nationaliteter, religion och talar olika språk möts. Trots att ungdomarna alla är olika och bär på olika erfarenheter och upplevelser så har de det gemensamt att de är överlevare som genomlevt och hanterat många svårigheter. Personalen strävar efter att stärka ungdomens egna resurser att hantera livet och framtiden.

Till Amigo kommer asylsökande barn som flytt utan sina föräldrar från sina hemländer för att söka skydd i Sverige, här bor pojkar i åldrarna 16 till 17 år. Det är Migrationsverket som anvisar ungdomen till Bjurholms kommun, startar asylutredning samt utser en advokat som skall vara ungdomens ombud under asylprocessen. Överförmyndarnämnden utser en god man som har det juridiska ansvaret för den asylsökande som är minderårig.

Under tiden Migrationsverket utreder deras asylansökan bor de på Amigo. För de ungdomar som får permanent uppehållstillstånd görs en planering för fortsatt vistelse i Bjurholm. Ungdomarna bor kvar på Amigo en tid efter att de har fått permanent uppehållstillstånd. Sedan flyttar de vidare till utslusslägenhet med personalstöd. Alla ungdomar har rätt till undervisning under vistelsen i Sverige och Amigos ungdomar går i först en utbildning för nyanlända invandrarungdomar och har sedan möjlighet att gå gymnasiet.

Amigo står för trygghet och sammanhang

På Amigo finns personal tillgänglig dygnet runt för att erbjuda stöd, hjälp och skydd. Personalens uppgift är att skapa trygghet för ungdomarna och att hjälpa dem att hantera tillvaron. Ju mer ungdomen upplever tillvaron begriplig, meningsfull och hanterbar, desto mer stärks ungdomens känsla av sammanhang. Ungdomen behöver också praktiskt stöd och hjälp i integrationsprocessen, att lära sig det nya språket samt vardagliga saker som matinköp, klädinköp, klara skolgången, skapa meningsfulla fritidsintressen. Det är även viktigt för dem att skapa nya sociala relationer och bygga upp ett positivt socialt nätverk.

Ungdomen får en socialsekreterare som är ansvarig för ungdomens placering på Amigo. Tillsammans med ungdomen, gode man samt två utsedda kontaktpersoner från personalen på Amigo upprättar socialsekreteraren en individuell vårdplan som sedan mynnar ut i en genomförandeplan på boendet. Planen följs regelbundet upp och revideras efter behov.

Kontaktperson: Aina Kroon