Om webbplatsen

Lyssna

Kommunens webbplats är en mycket viktig kanal för kommunikation och information mellan kommunen och invånarna. Webbplatsen är också en mycket viktig kanal för att nå ut med information till andra grupper och enskilda som t ex företag, organisationer, potentiella inflyttare och turister.

I första hand ska webbplatsen spegla de kommunala verksamheterna, men även sådana verksamheter som kommunen har ansvar för men har överlåtit åt andra, t ex friskolor och vårdinrättningar.

A-Ö på webbplatsen

A-Ö är en lista med länkar till ett urval sidor på webbplatsen. Listan är sorterad i alfabetisk ordning. 
Här hittar du webbplatsens innehåll från A-Ö.

Aktualitet

Informationen på Bjurholms kommuns webbplats ska vara aktuell och uppdaterad. Den som är kontaktperson för innehållet på sidan ansvarar för att innehållet är aktuellt, korrekt och tas bort när så krävs.

Arbetet med www.bjurholm.se

Webbplatsens struktur är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan Bjurholm, Vännäs, Nordmalings, Vindeln och Robertsfors kommuner. 
Varje kommuns webbplats förvaltas av den enskilda kommunen men samarbetet kring webbplatserna lever vidare. Kommunerna samverkar kontinuerligt kring kommunikationsfrågor.

Bildanvändning

Bjurholms kommun äger rätten till bilder och grafik på webbplatsen. I de fall bilderna ägs av annan part ska detta klart framgå på sidan. Det är inte tillåtet att ladda ner bilder för användning på andra webbplatser eller i andra medier utan tillstånd från Bjurholms kommun.

Bjurholms kommun vapen/logotyp

Bjurholms logotyp och vapen får bara användas av kommunen och dess förvaltningar. Det är inte tillåtet att ladda hem logotypen för att använda i andra sammanhang.

Coockies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. På Bjurholms kommuns webbplats används coockies t ex för att du ska kunna söka i vår elektroniska telefonkatalog. Mer information om cookies.

Frågor och synpunkter

Frågor om webbplatsens struktur, funktioner, tekniska förutsättningar samt tips och synpunkter kan mejlas till webbansvarig.
Frågor och synpunkter på innehållet på en viss sida skickar du till den kontaktperson som finns namngiven på varje sida på webbplatsen. Du väljer mellan att kontakta personen i fråga via telefon eller via e-post. E-post skickar du genom att använda det kontaktformulär som visas då du klickar på kontaktpersonens namn.

Länkar till andra webbplatser

Bjurholms kommun förbehåller sig rätten att besluta om vilka länkar som ska finnas på webbplatsen. Vi länkar i huvudsak till samarbetspartners eller webbplatser som har ett mervärde för våra målgrupper. Bjurholms kommun ansvarar inte för innehållet på de webbplatser som länkarna går till.

PDF-filer

På webbplatsen finns dokument som du kan ladda ner till din egen dator. PDF (Portable Document Format) är ett filformat som gör det möjligt att skicka ett dokument över Internet så att det ser likadant ut, oavsett vilken datorutrustning man har.
För att läsa PDF-filer behöver man ett särskilt tilläggsprogram – Adobe Reader – på sin dator. Det kan man hämta gratis på Adobes webbplats.

Skriva ut

Högerklicka på den sida du vill skriva ut och välj - skriv ut.

Skärmupplösning

Bjurholms kommuns webbplats är responsiv vilket innebär att den anpassar sig efter vilken skärmupplösning du har i din dator, läsplatta eller mobil.

Språkval

Informationen på vår webbplats publiceras i första hand på svenska. Googles översättningsverktyg finns som Translate i sidhuvudet.

Sökfunktion

Genom att använda sökfunktionen kan du på ett enkelt sätt hitta information på Bjurholms kommuns webbplats. Sökfunktionen visas i sidhuvudet på varje sida.
Om du klickar på Sök efter sökrutan finner du en beskrivning av hur sökfunktionen fungerar och hur du ska söka för att få ett optimalt resultat.

Tenik

Webbplatsen är skapad i verktyget Content Studio av Bjurholms kommun i samarbete med Nordmalings kommun, Vännäs kommun, Vindelns kommun, Robertsfors kommun och Teknikhuset AB.

Tillgänglighet

Vi strävar efter att vår webbplats ska vara så tillgänglig och användbar som möjligt.
Vi arbetar ständigt vidare för att förbättra vår tillgänglighet. Det sker dels genom teknisk utveckling, men också genom ett kontinuerligt arbete med att förbättra kvaliteten på den information som vi fyller webbplatsen med.

Webbläsare

Webbplatsen är byggd så att den ska fungera med alla moderna webbläsare. Om webbplatsen fungerar dåligt för dig kan det exempelvis vara för att du har en föråldrad webbläsare. 

 
 
 
 
 


 

Kontaktperson: Bibbi Eklund