För medarbetare

Lyssna

Här får du som är medarbetare information om coronaviruset, vad som gäller i kommunen, svar på frågor och länkar till information från andra myndigheter. Har du frågor som inte besvaras här eller i information via länkar? Kontakta i första hand din chef.

 • Läget är fortfarande stabilt på vår skola och våra förskolor i Bjurholm och vi kan fortfarande bedriva verksamhet ungefär som vi gjort tidigare.
 • Besöksförbud gäller på Bjurholms kommuns äldreboenden Bjuregården, Johannesgården och Älvgården. I det enskilda fallet kan det finnas särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.
 • För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att du inte går till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion. Det är lika viktigt att du går till arbetet om du är frisk. Vid frågor ta kontakt med din närmaste chef.
 • Möten eller utbildningar i tjänsten som kräver resa utanför Bjurholms kommun ska i första hand genomföras digitalt eller ställas in om de inte är nödvändiga.
 • Möten eller utbildningar av externa aktörer till Bjurholms kommuns verksamheter ska i första hand genomföras digitalt eller ställas in om de inte är nödvändiga.
 • Det är respektive förvaltningschef som bedömer och godkänner om en resa är nödvändig och kan genomföras.
 • Förtydligande: Medarbetare hemmahörande i annan kommun fortsätter arbetspendla som tidigare. Detta gäller även medarbetare från de verksamheter som kommunen samverkar med.
 • Distansarbete fortsätter (som innan sommaren) tills vidare.
 • Vi kommer att fastställa ett maximalt antal deltagare i kommunhusets sammanträdesrum för att förhindra smittspridning som förtydligas vid respektive sammanträdesrum.
 • Förhållningssättet för möten är att vi fortfarande ska vara restriktiva med fysiska möten. När vi ska planera möten (som är nödvändiga) är alltid förstahandsvalet att ha möten på distans, kan vi inte ha det på distans så ska vi ställa oss frågan om hur vi kan ha det fysiskt med avstånd osv.
  Innan vi planerar möten ställ frågan:
  1.  Är mötet nödvändigt?
  2.  Kan vi ha det på distans?
  3. Om vi måste ha ett möte fysiskt, hur ska vi då genomföra det så att det kan ske på ett säkert sätt. Viktigt att tänka i den ordningen att distans ska vara det första valet om det är möjligt utifrån kvalitet och teknisk möjlighet.

Vilka symptom ska jag vara uppmärksam på?
• Symtom för det nya coronaviruset är luftvägsbesvär, hosta och feber.
• Om du upplever symtom på smitta ska du sjukskriva dig och hålla dig hemma under sjukdomsförloppet.
• Kontakta din chef innan du återkommer till arbetsplatsen.

Ta inte varandra i hand vid hälsning
• För att minska risken för spridning av alla luftvägsinfektioner (även influensa) är det viktigt att febersjuka stannar hemma.
• Personer ska inte röra vid ansikte eller ögon samt hosta och nysa i armvecket eller i pappersnäsduk.
• Det ska finnas tillgång till flytande tvål och pappershanddukar på toaletterna. Tvätta händer t ex före måltid och efter toabesök.

Kontaktperson: Jimmy Johansson