För medarbetare

Lyssna

Här får du som är medarbetare information om coronaviruset, vad som gäller i kommunen, svar på frågor och länkar till information från andra myndigheter. Har du frågor som inte besvaras här eller i information via länkar, kontakta i första hand din chef.

Senast uppdaterad: 2021-01-25

Provtagning för Covid-19 för medarbetare i Bjurholms kommun

Provtagningen handlar om att identifiera smittade personer, så att de kan undvika att smitta andra. Provtagningen är alltså inte ett antikroppstest utan ett test för att se om en person har en pågående smitta. Vid allvarligare symtom ska medarbetare inte genomföra självtest utan kontakta sjukvården, som patient.

Vad behöver du veta inför provtagningen?

Medarbetaren ska ha symptom som tyder på Covid-19 men som inte behöver läkarbedömning. Symptomen ska ha pågått i minst 24 timmar före provtagning för ett säkrare test. Testet är frivilligt.

Medarbetare som ska ta prov behöver en arbetsplatskod för att kunna legitimera sig vid hämtningsstället och få rätt att hämta ut ett provtagningskit.
Koderna (förutom för sociala/äldreomsorgens verksamheter) koder för Bjurholm, ny flik pdf 402 kB.
Observera att sociala/äldreomsorgen har egna arbetsplatskoder som du får direkt från din chef.
Om ingen kod i länsstyrelsens Excel-dokument verkar stämma in, använd då koden för ”kommunal och regional övrig förvaltning” (under Offentlig förvaltning), alternativt ”övriga stödfunktioner”.

I Bjurholm hämtas och lämnas provtagnings-kiten på baksidan om hälsocentralen, öppettider: https://www.1177.se/Vasterbotten/hitta-vard/kontaktkort/Bjurholms-halsocentral/

Vad innebär provtagningen för dig som medarbetare?

Du som är medarbetare och ska provtas:
• Uppge arbetsplatskoden enligt ovan när du hämtar provtagningskitet. Koden är viktig för att arbetsgivaren ska få statistik och en bild över smittspridningen i verksamheten, och kan uppmärksammas på exempelvis klustersmitta.
• Skickar någon annan frisk person att hämta egenprovtagningskitet på hämtningsstället bakom hälsocentralen.
• Utför själv egenprovtagningen enligt medföljande instruktion.
• Skicka annan frisk person tillbaka till för lämning av provröret som använts och utförts enligt instruktion.
• Registrerar själv ditt prov och legitimerar dig med BankID eller personlig kod. När provsvaret är klart (vanligtvis inom 48 timmar), får du ett sms och kan logga in på direkttest.se för att se ditt provsvar. Film – så här gör du.
• Meddela provsvaret till din chef, oavsett om svaret visat positivt eller negativt.

Detta gäller när testresultatet kommit

Om testresultatet visat negativt ska medarbetaren ändå stanna hemma från jobbet om medarbetaren har feber, hosta, sjukdomskänsla eller andra mer påtagliga symtom. Medarbetaren stannar hemma till den känner sig helt frisk. Vid utebliven förbättring av symtom, eller mycket uttalade symtom, kan man överväga förnyad provtagning. Om medarbetaren däremot har mycket milda symtom, exempelvis lite rinnsnuva, kan den vid ett negativt prov återgå till arbetet när den känner sig pigg.
För personal inom stöd, vård och omsorg och de som arbetar med personer i riskgrupp för allvarlig sjukdom på grund av Covid-19 gäller Region Västerbottens anvisningar kring återgång till arbetet. Läs mer om detta på Vårdhygiens Coronasida, under Rutiner för personal.
Vid positivt svar kommer Region Västerbotten kontakta den smittade direkt för att ge förhållningsråd. De kan också initiera smittspårning genom att ta kontakt med personer den smittade varit nära.

Skärpta allmänna råden förlängs i Västerbotten till och med 2020-12-13.
Nedanstående förhållningssätt bygger på Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i region Västerbotten.

Det är i första hand ditt personliga ansvar som medarbetare att följa kommunens begränsningar och rutiner samt de allmänna råd som kommer från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten som berör lokala utbrott av covid-19.
 
Det är respektive medarbetares chefs ansvar att se över hanteringen på arbetsplatsen för att säkerställa att begränsningar, rutiner och rekommendationer kan genomföras i syfte att förhindra smittspridning.

Som medarbetare i Bjurholms kommun ska du förhålla dig till följande:

• Utgå ifrån att arbete sker på distans för de verksamheter och funktioner där det är möjligt.  

• Utgå ifrån att alla möten sker digitalt.
 
• Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
 
• Om fysiska möten nödvändigt måste ske, ska det beslutas av förvaltningschef, samt att mötet är anpassat utifrån att antalet personer i lokalen ska kunna hålla ett säkert avstånd mellan varandra.
 
• Förhållningssätt och rutiner som gäller i personalrum/fikarum fastställs och tydliggörs på respektive arbetsplats.
 
• Minimera antal externa besök till endast absolut nödvändiga.
 
• Inga resor utanför kommunens gränser ska ske i tjänsten om dessa inte är absolut nödvändiga.
 
• Samåkning i tjänsten bör undvikas i största möjliga mån.
 
Undantag från ovanstående och vad som anses vara nödvändigt från dessa förhållningssätt beslutas av förvaltningschef för respektive verksamhet.

Personalfrågor ökar i samband med ökande smittspridning

SKR har publicerat frågor och svar om arbetsgivares ansvar under pandemin:

Frågor och svar under pandemin


 

Kontaktperson: Jimmy Johansson