För medarbetare

Lyssna

Här får du som är medarbetare information om coronaviruset, vad som gäller i kommunen, svar på frågor och länkar till information från andra myndigheter. Har du frågor som inte besvaras här eller i information via länkar, kontakta i första hand din chef.

Senast uppdaterad: 2020-11-24

Skärpta allmänna råden förlängs i Västerbotten till och med 2020-12-13.
Nedanstående förhållningssätt bygger på Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd, efter samråd med bland annat smittskyddsläkaren i region Västerbotten.

Det är i första hand ditt personliga ansvar som medarbetare att följa kommunens begränsningar och rutiner samt de allmänna råd som kommer från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten som berör lokala utbrott av covid-19.
 
Det är respektive medarbetares chefs ansvar att se över hanteringen på arbetsplatsen för att säkerställa att begränsningar, rutiner och rekommendationer kan genomföras i syfte att förhindra smittspridning.

Som medarbetare i Bjurholms kommun ska du förhålla dig till följande:

• Utgå ifrån att arbete sker på distans för de verksamheter och funktioner där det är möjligt.  

• Utgå ifrån att alla möten sker digitalt.
 
• Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
 
• Om fysiska möten nödvändigt måste ske, ska det beslutas av förvaltningschef, samt att mötet är anpassat utifrån att antalet personer i lokalen ska kunna hålla ett säkert avstånd mellan varandra.
 
• Förhållningssätt och rutiner som gäller i personalrum/fikarum fastställs och tydliggörs på respektive arbetsplats.
 
• Minimera antal externa besök till endast absolut nödvändiga.
 
• Inga resor utanför kommunens gränser ska ske i tjänsten om dessa inte är absolut nödvändiga.
 
• Samåkning i tjänsten bör undvikas i största möjliga mån.
 
Undantag från ovanstående och vad som anses vara nödvändigt från dessa förhållningssätt beslutas av förvaltningschef för respektive verksamhet.

Personalfrågor ökar i samband med ökande smittspridning

SKR har publicerat frågor och svar om arbetsgivares ansvar under pandemin:

Frågor och svar under pandemin


 

Kontaktperson: Jimmy Johansson