Åtgärder på grund av coronavirus

Lyssna

Nedan publicerar vi Bjurholms åtgärder kopplat till händelseutvecklingen.

2020-03-17
På uppmaning från Regeringen och Folkhälsomyndigheten övergår undervisningen på Lärcenter till distansundervisning med start 18/3. Beslutet gäller till 3/4 då nytt beslut fattas.

2020-03-13
Besöksrestriktioner på sjukhus, vårdavdelningar, sjukstugor och boenden 
För att undvika smitta, gäller följande restriktioner från Region Västerbotten:

  • Tänk på att inte besöka anhöriga eller bekanta som vårdas på sjukhus eller sjukstugor i länet om du tror att du bär på någon smitta.
  • Besöksrestriktionerna gäller även på Bjurholm kommuns äldreboenden Bjuregården, Johannesgården och Älvgården.

Undvik onödiga besök på sjukhus och äldreboenden. Det skyddar de mest sårbara. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra smittspridning. Du som har en bokad tid för undersökning, provtagning, tandvård eller andra besök i sjukvården i länet uppmanas att kontakta den aktuella mottagningen om du de senaste veckorna besökt ett område där smittspridning av det nya coronaviruset förekommit. Det går antingen att ringa eller kontakta mottagningen genom att logga in på 1177.se.

2020-03-12
Medarbetare som varit i områden med samhällsspirdning av coronavirus och som arbetar inom vården eller vistas i vårdlokaler
Medarbetare och studenter som i sitt arbete har direkt* eller indirekt** kontakt med brukare och som de senaste 14 dagarna varit i område med samhällsspridning (Kina, Sydkorea, Iran, norra Italien och österrikiska Tyrolen) av coronavirus ska avstängas från arbetet. Avstängningen gäller även om medarbetaren eller studenten inte uppvisar symtom på sjukdom eller träffat någon med verifierad smitta.

Medarbetare och studenter som varit i dessa områden men inte har direkt eller indirekt kontakt med brukare i sitt arbete arbetar som vanligt så länge de inte uppvisar symtom. Tiden för avstängning är 9 dagar. Beslutet gäller till den 20 mars. Medarbetare som omfattas av detta ska kontakta sin närmsta chef omgående.

*Direktkontakt med brukare är till exempel medarbetare inom vård och omsorg som i sitt dagliga arbete hanterar brukare.
**Indirekt kontakt med brukare kan vara till exempel lokavårdare eller fastighetsskötare som vistas i samma lokaler som brukarna.

Kontaktperson: Bibbi Eklund