Information gällande coronavirus (Covid-19)

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige för mycket hög. Bidra till att minska smittspridningen genom att tvätta händerna ofta och begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

Bjurholms kommun följer löpande utvecklingen kring Coronaviruset (Covid-19) och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten samt Region Västerbotten.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars).
Krisinformation.se

Åtgärd i Bjurholm 2020-03-17

Lärcenter går över till distans
Den 17/3 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten att undervisningen i gymnasieskolan, lärosäten, yrkeshögskolan och Komvux inte ska bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning.

Mer information till vårdnadshavare och elever finns på Utbildning&barnomsorg.

De åtgärder och beslut som kommunen tidigare har publicerat


Kommunens åtgärder kopplat till coronavirus

Information in other languages

Information på andra språk

Håll dig informerad

Kommunen har skapat en sida www.bjurholm.se/corona  med länkar till informationsmaterial och aktuella rekommendationer.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, va källkritisk och dela endast bekräftad information från trovärdiga källor.

Länkar för aktuell information