Kultur- och utbildningsnämnd

Lyssna

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och barnomsorg samt för det offentliga skolväsendet.

Kultur- och utbildningsnämndens sammanträden 2017
(beslut § 37 2016-10-31)
13/3, 2/5, 4/9, 30/10

Ledamöter i kultur- och utbildningsnämnden  
 
Ordinarie 
Bengt Sundling (M), ordförande  Tel: 070-314 60 81
Martin Berglund (S), vice ordförande Tel: 076-275 85 45 
Ann-Christin Backlund (M)
Jenny Stensson (M)
Renée Olofsson (C)
Barbro Classon (S)
Linda Berglund (S)
   
Ersättare 
Carolina Eriksson (M)
Bengt-Olof Johansson (C)
Johanna Olofsson (L)
Albert Safari (KD)
Jesper Westman (S)
Hassan Tabet (S)
Elin Lundström (V)

Kontaktperson: Karin Gulliksson