Bredbandstjänster

Lyssna

Här kan du ta del av de bredbandstjänster som finns:

Bredbandstjänster
Nätavgift (per ansluten fastighet)  215kr/mån
Bredbandstjänst Internet – 100Mbit/s   74kr/mån
Bredbandstjänst Internet – 250Mbit/s   96kr/mån
Kabel-TV via fiber (Basutbud)  148kr/mån

 

Övriga avgifter
Återaktivering efter avstängning (Bredband)    500kr
Återaktivering efter avstängning (Kabel-TV) 1 500kr
Serviceavgift (vid återkommande besök)    250kr/besök
Fritids abonnemang (nätavgift)*    125kr/mån (kvartalsvis)

*Dispens
En abonnent som äger en fritidsbostad kan begära sänkt nätavgift om bostaden inte nyttjas under en sammanhängande tid av minst åtta (8) månader. I dessa fall slopas även återkopplings avgiften.

Kontaktperson: Johnny Lindahl