Kommunfullmäktige

Lyssna

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ärenden som rör mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, kommunens utdebitering (det vill säga den kommunala skattesatsen), taxor och avgifter samt andra övergripande och viktiga frågor för kommunen har fullmäktige att besluta om. Till dessa frågor hör den kommunala budgeten. Kommunfullmäktige fastställer årligen de ekonomiska ramarna för respektive nämnders verksamheter. En viktig del i arbetet är därför uppföljning och utvärdering av verksamheternas ekonomi och kvalitet.
Kommunfullmäktige beslutar också om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt bolagsstyrelser.

Mandatfördelning

Bjurholms kommun har 31 mandat fördelat enligt följande:
Socialdemokraterna 10 mandat, Moderaterna 7 mandat, Centerpartiet 6 mandat, Sverigedemokraterna 3 mandat, Liberalerna 2 mandat, Kristdemokraterna 2 mandat och Vänsterpartiet 1 mandat.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2020
(beslut § 77, 2019-10-28)

20/4, 15/6, 26/10, 14/12

Ledamöter i kommunfullmäktige

Ordinarie
Renée Olofsson (C), ordförande, e-post: renee.olofsson@politiker.bjurholm.se
Tommy Israelsson (M), 1: e vice ordförande, e-post: tommy.israelsson@politiker.bjurholm.se
Birgitta Dahlberg (S), 2:e vice ordförande, e-post: birgitta.dahlberg@hotmail.com
Martin Berglund (S), martin.berglund@politiker.bjurholm.se
Christina Lidström (M), christina.lidstrom@bjurholm.se
Ronny Jonsson (C), ronny.jonsson@politiker.bjurholm.se
Karin Gustafsson (S), -
Bengt Sundling (M), bengt.sundling@politiker.bjurholm.se
Tom stol (SD), -
Per Lindqvist (-), per.lindqvist@politiker.bjurholm.se
Leif Söderström (S), -
Christina Johansson (M), christina.johansson@politiker.bjurholm.se
Jesper Vestman (S), -
Gunilla Forsberg (KD), gunilla.forsberg@politiker.bjurholm.se
Per-Olof Lidestav (C), per-olof.lidestav@politiker.bjurholm.se
Marcus Ljadas (M), -
Stefan Svensson (SD), stefan.svensson@politiker.bjurholm.se
Linda Berglund (S), linda.berglund@politiker.bjurholm.se
Ingrid Nygren (C), ingrid.nygren@politiker.bjurholm.se
Kerstin Persson (L), kerstin.persson@politiker.bjurholm.se
Daniel Eriksson (S), daniel.eriksson@politiker.bjurholm.se
Åsa Inefjord (V), asa.inefjord@politiker.bjurholm.se
Carolina Eriksson (M), carolina.eriksson@politiker.bjurholm.se
Nadja Edström (S), nadja.edstrom@politiker.bjurholm.se
Markus Jonsson (C), markus.jonsson@politiker.bjurholm.se
Tom stol (SD), -
Ingemar Nyman (M), ingemar.nyman@politiker.bjurholm.se
Erling Sandström (S), erling.sandstrom@politiker.bjurholm.se
Albert Safari (KD), albert.safari@politiker.bjurholm.se
Jenni Lundberg (C), jenni.lundberg@politiker.bjurholm.se
Barbro Classon (S), barbro.classon@politiker.bjurholm.se

Ersättare  
Christoffer Skåtar (M), christoffer.skatar@politiker.bjurholm.se
Ulrica Lidström (M), ulrica.lidstrom@politiker.bjurholm.se
Ann-Christin Backlund (M), anki.backlund@politiker.bjurholm.se
Isabell Gunnarsson (M), -
Lars-Erik Öberg (C), lars-erik.oberg@politiker.bjurholm.se
Ronny Olofsson (C), -
Sverker Holgersson (C), sverker.holgersson@politiker.bjurholm.se
Anders Glavhammar-Norrman (-), -
Doris Jonsson (L), -
Maesa Safade (KD), -
Bengt Olsson (KD), bengt.olsson@politiker.bjurholm.se
Hassan Tabet(S)
Håkan Holgersson(S), hakan.holgersson@politiker.bjurholm.se
Myrtel Emilsson(S), myrtel.emilsson@politiker.bjurholm.se
Eila Eriksson (S), -
Kent Edström (S), -
Elin Hägglund (V), -

Kontaktperson: Ewa Lindqvist