Kommunfullmäktige

Lyssna

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Ärenden som rör mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, kommunens utdebitering (det vill säga den kommunala skattesatsen), taxor och avgifter samt andra övergripande och viktiga frågor för kommunen har fullmäktige att besluta om. Till dessa frågor hör den kommunala budgeten. Kommunfullmäktige fastställer årligen de ekonomiska ramarna för respektive nämnders verksamheter. En viktig del i arbetet är därför uppföljning och utvärdering av verksamheternas ekonomi och kvalitet.
Kommunfullmäktige beslutar också om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt bolagsstyrelser.

Mandatfördelning

Bjurholms kommun har 31 mandat fördelat enligt följande:
Socialdemokraterna 10 mandat, Moderaterna 7 mandat, Centerpartiet 6 mandat, Sverigedemokraterna 3 mandat, Liberalerna 2 mandat, Kristdemokraterna 2 mandat och Vänsterpartiet 1 mandat.

Kommunfullmäktiges sammanträden 2021
(beslut § 76 2020-12-14)

19/4, 14/6, 25/10, 13/12

Ledamöter i kommunfullmäktige

Ordinarie
Renée Olofsson (C), ordförande, e-post: renee.olofsson@politiker.bjurholm.se
Tommy Israelsson (M), 1: e vice ordförande, e-post: tommy.israelsson@politiker.bjurholm.se
Birgitta Dahlberg (S), 2:e vice ordförande, e-post: birgitta.dahlberg@hotmail.com
Martin Berglund (S), martin.berglund@politiker.bjurholm.se
Christina Lidström (M), christina.lidstrom@bjurholm.se
Ronny Jonsson (-), ronny.jonsson@politiker.bjurholm.se
Karin Gustafsson (S), -
Bengt Sundling (M), bengt.sundling@politiker.bjurholm.se
Tom stol (SD), -
Per Lindqvist (-), per.lindqvist@politiker.bjurholm.se 
Jesper Vestman (S), -
Christina Johansson (M), christina.johansson@politiker.bjurholm.se 
Linda Berglund (S), linda.berglund@politiker.bjurholm.se
Gunilla Forsberg (KD), gunilla.forsberg@politiker.bjurholm.se
Per-Olof Lidestav (C), per-olof.lidestav@politiker.bjurholm.se
Marcus Ljadas (M), -
Stefan Svensson (SD), stefan.svensson@politiker.bjurholm.se 
Daniel Eriksson (S), daniel.eriksson@politiker.bjurholm.se
Ingrid Nygren (C), ingrid.nygren@politiker.bjurholm.se
Kerstin Persson (L), kerstin.persson@politiker.bjurholm.se 
Nadja Edström (S), nadja.edstrom@politiker.bjurholm.se
Åsa Inefjord (V), asa.inefjord@politiker.bjurholm.se
Carolina Eriksson (M), carolina.eriksson@politiker.bjurholm.se 
Erling Sandström (S), erling.sandstrom@politiker.bjurholm.se 
Markus Jonsson (-), markus.jonsson@politiker.bjurholm.se
Tom stol (SD), -
Ingemar Nyman (M), ingemar.nyman@politiker.bjurholm.se
Barbro Classon(S),   barbro.classon@politiker.bjurholm.se
Albert Safari (KD), albert.safari@politiker.bjurholm.se
Jenni Lundberg (C), jenni.lundberg@politiker.bjurholm.se 
Håkan Holgersson (S), hakan.holgersson@politiker.bjurholm.se

Ersättare  
Christoffer Skåtar (M), christoffer.skatar@politiker.bjurholm.se
Ulrica Lidström (M), ulrica.lidstrom@politiker.bjurholm.se
Ann-Christin Backlund (M), anki.backlund@politiker.bjurholm.se 
Mats Malmgren (M), -
Lars-Erik Öberg (C), lars-erik.oberg@politiker.bjurholm.se
Ronny Olofsson (C), -
Sverker Holgersson (C), sverker.holgersson@politiker.bjurholm.se
Anders Glavhammar-Norrman (-), -
Doris Jonsson (L), -
Bengt Olsson (KD), bengt.olsson@politiker.bjurholm.se
Anna-Lena Nyberg (KD), - 
Myrtel Emilsson(S), myrtel.emilsson@politiker.bjurholm.se
Hassan Tabet (S), - 
Eila Eriksson (S), -
Kent Edström (S), -
Mikael Gustafsson (S), -
Elin Hägglund (V), -

Kontaktperson: Ewa Lindqvist