Energirådgivning

Lyssna

Kommunens energirådgivare kan ge dig information och tips om energihushållning. Det kan gälla uppvärmningsalternativ, val av elbolag, energispartips samt vilka bidrag som finns att söka.


Syftet med kommunal energirådgivningen är att ge en objektiv, lokalt och regionalt anpassad information och rådgivning, som i första hand riktar sig till allmänhet, mindre företag och föreningar.
 
Den kommunala energirådgivningen ska ses som ett komplement till den rådgivning som ges av statliga myndigheter och kommersiella aktörer. Energirådgivning är kostnadsfri.
 
Mer information i frågor som rör energi kan du få hos Energimyndigheten, se länken till vänster. Det finns även möjlighet att låna enfas elmätare av oss för att kontrollera strömförbrukningen på kyl, frys eller andra hushållsapparater.

 

Kontaktperson: Mattias Olsson