Tillstånd, regler, tillsyn

Lyssna

Tillstånd eller godkännande från kommunen måste sökas i många olika sammanhang. Här listas några situationer när tillstånd/godkännande måste sökas och beviljas innan en aktivitet eller verksamhet kan påbörjas.