Näringsliv & arbete

Lyssna

Här i Bjurholm finns goda möjligheter för Dig som företagare att etablera och utveckla ditt företag. Kommunen har ett offensivt och aktivt utvecklingsarbete, ett väl utvecklat samarbetsklimat mellan kommun och näringsliv, detta för att vidareutveckla och underlätta Bjurholm som etableringsort.

Timmerbil på öreälvsbronkorindustri

Näringslivet i Bjurholm uppvisar ett brett spektrum från små tillverkande företag till medelstor högteknologisk industri. I kommunen har också servicenäringarna stor betydelse. Kommunens profilföretag är koncentrerade till jord- och skogsbruk samt livsmedels-, verkstads- och plastindustri.

Bjurholm är Sveriges minsta kommun, med Sveriges "enklaste" byråkrati, det innebär att vi arbetar med korta beslutsvägar och en närhet till politiker och tjänstemän. Enligt årliga undersökningar som görs nationellt av företagsklimat, så har Bjurholm allt sedan 2001 innehaft fina topplaceringar i Norrland som företagsvänlig kommun.

Småföretag och entreprenörskap 
Bjurholms kommun har en befolkning på ca 2 460 personer, varav ca 51 % är mellan 18 – 64 år.  I kommunen finns ca 420 registrerade företag – detta innebär att drygt var 4:e Bjurholmare i arbetsförålder driver företag.

De flesta företag inom Bjurholms kommun är små och medelstora företag, med betoning på små! Hela 87 % av kommunens företag har mellan 0 – 4 anställda. 2, 4 % av företagen har mellan 5 – 9 anställda. Detta innebär att Bjurholms kommuns näringslivsstruktur har en bred och kreativ omfattning.

Ett axplock av de största branscherna i kommunen 
Jord, skogsbruk
Turism och aktivitetsföretag
Handel & Service
Tillverkning
Byggverksamhet
Transport
Livsmedelstillverkning
Hotell och restaurangverksamhet

Turismens betydelse för näringslivet
Turismen i Bjurholm omsatte enligt turistekonomisk mätning 2013 ca 61 miljoner.  För Bjurholms kommun innebar detta ca 49 personer årssysselsatta, främst inom aktivitet och restaurang. Den branschvisa fördelningen av de 61 miljonerna såg ut på följande sätt:

09 % Logi
13 % Shopping
15 % Livsmedel
19 % Restaurang
22 % Transport
22 % Aktiviteter

Kontaktperson: Jenny Stensson