Anslagstavlan

Kommunfullmäktige

Anslag/Bevis

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2018-06-27
Paragrafer
44-45
Datum då anslag sätts upp
2018-06-27
Datum då anslag tas ned
2018-07-19
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Karin Gulliksson

Protokoll

Länk till protokoll och föredragningslistor, du lämnar anslagstavlan