Anslagstavlan

Kommunstyrelsen

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2018-06-26
Paragrafer
68-74
Datum då anslag sätts upp
2018-06-27
Datum då anslag tas ned
2018-07-19
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Karin Gulliksson

Protokoll

Länk till protokoll och föredragningslistor, du lämnar anslagstavlan