Anslagstavlan

Kommunfullmäktige

Anslag/Bevis

Organ
Kommunfullmäktige
Mötesdatum
2018-06-11
Paragrafer
31-43
Datum då anslag sätts upp
2018-06-13
Datum då anslag tas ned
2018-07-04
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Ewa Lindqvist

Protokoll

Länk till protokoll och föredragningslistor, du lämnar anslagstavlan