Anslagstavlan

Miljö- och byggnämnden

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnämnden
Mötesdatum
2018-05-03
Paragrafer
12-16
Datum då anslag sätts upp
2018-05-07
Datum då anslag tas ned
2018-05-28
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Ewa Lindqvist

Protokoll