Anslagstavlan

Socialnämnden

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2018-05-03
Paragrafer
34-49
Datum då anslag sätts upp
2018-05-03
Datum då anslag tas ned
2018-05-24
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Ewa Lindqvist

Protokoll