Anslagstavlan

Valnämnden

Anslag/Bevis

Organ
Valnämnd
Mötesdatum
2018-03-14
Paragrafer
1-8
Datum då anslag sätts upp
2018-03-08
Datum då anslag tas ned
2018-03-29
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare

Protokoll