Anslagstavlan

Miljö- och byggnämnden

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnämnden
Mötesdatum
2018-03-08
Paragrafer
1-11
Datum då anslag sätts upp
2018-03-13
Datum då anslag tas ned
2018-04-04
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset
Sekreterare
Ewa Lindqvist

Protokoll