Anslagstavlan

Kommunstyrelsen

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2018-02-06
Paragrafer
1-14
Datum då anslag sätts upp
2018-02-09
Datum då anslag tas ned
2018-03-02
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Karin Gulliksson

Protokoll

Länk till protokoll och föredragningslistor, du lämnar anslagstavlan