Anslagstavlan

Kultur- och utbildningsnämnden

Anslag/Bevis

Organ
Kultur- och utbildningnämnden
Mötesdatum
2018-03-12
Paragrafer
1-15
Datum då anslag sätts upp
2018-03-13
Datum då anslag tas ned
2018-04-03
Förvaringsplats för protokoll
Sekreterare

Protokoll