Anslagstavlan

Socialnämnden

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2018-03-07
Paragrafer
1-33
Datum då anslag sätts upp
2018-03-12
Datum då anslag tas ned
2018-04-03
Förvaringsplats för protokoll
Kommunhuset
Sekreterare
Ewa Lindqvist