Anslagstavlan

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2020-11-10
Paragrafer
26-28
Datum då anslag sätts upp
2020-11-10
Datum då anslag tas ned
2020-12-02
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Ewa Lindqvist

Protokoll

Protokoll