Anslagstavlan

Socialnämnden 2020-11-04

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2020-11-04
Paragrafer
27-38
Datum då anslag sätts upp
2020-11-09
Datum då anslag tas ned
2020-12-01
Förvaringsplats för protokoll
Reception, bibliotek
Sekreterare
Annica Westman

Protokoll

Länk till protokoll och föredragningslistor, du lämnar anslagstavlan