Anslagstavlan

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnämnden
Mötesdatum
2020-11-05
Paragrafer
45-55
Datum då anslag sätts upp
2020-11-09
Datum då anslag tas ned
2021-12-01
Förvaringsplats för protokoll
Receptionen kommunkontoret
Sekreterare
Malin Burström

Protokoll

Länk till protokoll och föredragningslistor, du lämnar anslagstavlan