Anslagstavlan

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2020-10-06
Paragrafer
47-66
Datum då anslag sätts upp
2020-10-08
Datum då anslag tas ned
2020-10-30
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Ewa Lindqvist

Protokoll

Länk till protokoll och föredragningslistor, du lämnar anslagstavlan