Anslagstavlan

Miljö- och byggnämnden 2020-09-10

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnämnden
Mötesdatum
2020-09-15
Paragrafer
39-44
Datum då anslag sätts upp
2020-09-14
Datum då anslag tas ned
2020-10-06
Förvaringsplats för protokoll
Receptionen
Sekreterare

Protokoll

Länk till protokoll och föredragningslistor, du lämnar anslagstavlan