Anslagstavlan

Socialnämnden protokoll 2020-09-09

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2020-09-09
Paragrafer
18-26
Datum då anslag sätts upp
2020-09-14
Datum då anslag tas ned
2020-10-06
Förvaringsplats för protokoll
Receptionen kommunkontoret och Biblioteket
Sekreterare
Annica Westman

Protokoll

Länk till protokoll och föredragningslistor, du lämnar anslagstavlan