Anslagstavlan

Kultur- och utbildningsnämnden/protokoll 2020-09-07

Anslag/Bevis

Organ
Kultur- och utbildningnämnden
Mötesdatum
2020-09-07
Paragrafer
25-34
Datum då anslag sätts upp
2020-09-11
Datum då anslag tas ned
2020-10-03
Förvaringsplats för protokoll
Biblioteket
Sekreterare

Protokoll

Länk till protokoll och föredragningslistor, du lämnar anslagstavlan