Anslagstavlan

Kultur- och utbildningsnämnden

Anslag/Bevis

Organ
Kultur- och utbildningnämnden
Mötesdatum
2020-03-23
Paragrafer
13-16
Datum då anslag sätts upp
2020-03-25
Datum då anslag tas ned
2020-04-15
Förvaringsplats för protokoll
Biblioteket
Sekreterare
Karin Gulliksson

Protokoll

Länk till protokoll och föredragningslistor, du lämnar anslagstavlan