Anslagstavlan

Socialnämnden

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2020-03-04
Paragrafer
1-9
Datum då anslag sätts upp
2020-03-09
Datum då anslag tas ned
2020-03-30
Förvaringsplats för protokoll
Receptionen
Sekreterare
Annica Westman

Protokoll

Länk till protokoll och föredragningslistor, du lämnar anslagstavlan