Anslagstavlan

Socialnämnden 2019-11-06

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2019-11-06
Paragrafer
41
Datum då anslag sätts upp
2019-11-06
Datum då anslag tas ned
2019-11-27
Förvaringsplats för protokoll
Receptionen
Sekreterare
Annica Westman

Protokoll