Anslagstavlan

Kultur- och utbildningsnämnden/protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kultur- och utbildningnämnden
Mötesdatum
2019-11-04
Paragrafer
31-35
Datum då anslag sätts upp
2019-11-05
Datum då anslag tas ned
2019-11-26
Förvaringsplats för protokoll
Biblioteket
Sekreterare
Karin Gulliksson

Protokoll