Anslagstavlan

Socialnämndens arbetsutskott 2019-10-10

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämndens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-10-10
Paragrafer
12-14
Datum då anslag sätts upp
2019-10-10
Datum då anslag tas ned
2019-10-31
Förvaringsplats för protokoll
Hos sekreterare
Sekreterare
Annica Westman

Protokoll