Anslagstavlan

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2019-09-11
Paragrafer
30
Datum då anslag sätts upp
2019-09-11
Datum då anslag tas ned
2019-10-02
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Ewa Lindqvist

Protokoll