Anslagstavlan

Kultur- och utbildningsnämnden protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kultur- och utbildningnämnden
Mötesdatum
2019-09-09
Paragrafer
24-30
Datum då anslag sätts upp
2019-09-11
Datum då anslag tas ned
2019-10-02
Förvaringsplats för protokoll
Biblioteket
Sekreterare
Karin Gulliksson

Protokoll