Anslagstavlan

KS AU 2019-09-10

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-09-10
Paragrafer
12
Datum då anslag sätts upp
2019-09-10
Datum då anslag tas ned
2019-10-01
Förvaringsplats för protokoll
Sekreterare
Malin Burström

Protokoll

Protokoll