Anslagstavlan

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnämnden
Mötesdatum
2019-05-09
Paragrafer
10-15
Datum då anslag sätts upp
2019-05-15
Datum då anslag tas ned
2019-06-05
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Ewa Lindqvist

Protokoll