Anslagstavlan

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Mötesdatum
2019-05-14
Paragrafer
1-7
Datum då anslag sätts upp
2019-05-14
Datum då anslag tas ned
2019-06-04
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Ewa Lindqvist

Protokoll

Protokoll