Anslagstavlan

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Kultur- och utbildningnämnden
Mötesdatum
2019-05-06
Paragrafer
18-23
Datum då anslag sätts upp
2019-05-10
Datum då anslag tas ned
2019-05-31
Förvaringsplats för protokoll
Biblioteket
Sekreterare
Karin Gulliksson

Protokoll