Anslagstavlan

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Miljö- och byggnämnden
Mötesdatum
2019-03-07
Paragrafer
1-9
Datum då anslag sätts upp
2019-03-11
Datum då anslag tas ned
2019-04-01
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Ewa Lindqvist

Protokoll