Anslagstavlan

Protokoll

Anslag/Bevis

Organ
Socialnämnden
Mötesdatum
2019-02-27
Paragrafer
1-17
Datum då anslag sätts upp
2019-03-01
Datum då anslag tas ned
2019-03-22
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Sirkka Rehnlund

Protokoll