Anslagstavlan

Kommunstyrelsen

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2019-02-05
Paragrafer
1-20
Datum då anslag sätts upp
2019-02-07
Datum då anslag tas ned
2019-02-28
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Ewa Lindqvist

Protokoll

Länk till protokoll och föredragningslistor, du lämnar anslagstavlan