Anslagstavlan

Protokoll

Kommunstyrelsen

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2018-10-02
Paragrafer
75-98
Datum då anslag sätts upp
2018-10-05
Datum då anslag tas ned
2018-10-26
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkontoret
Sekreterare
Ewa Lindqvist

Protokoll

Länk till protokoll och föredragningslistor, du lämnar anslagstavlan