Anslagstavlan

Vattenskyddsområde Solbergs vattentäkt, Bjurholms kommun

Tillhandahållande av förslag till skyddsområde med skyddsföreskrifter för Solbergs vattentäkt, Bjurholms kommun

Kungörelse

Organ
Länsstyrelsen Västerbotten
Kungörelse
2021-03-26
Ansvarig för kungörelse
Ewa Lindqvist

Bjurholms kommun har ansökt om att Länsstyrelsen ska fastställa skyddsområde med skyddsföreskrifter för Solbergs vattentäkt i Bjurholms kommun. Skyddsområdet är indelat i olika skyddszoner. Nämnden föreslår vilka föreskrifter och försiktighetsmått som ska iakttas inom skyddsområdet.

Handlingarna - kartor och skyddsföreskrifter - finns tillgängliga på kommunkontoret i Bjurholm samt hos Länsstyrelsen.

Den som önskar yttra sig i ärendet kan göra detta senast den 26 april 2021. Yttrandet kan lämnas till följande alternativ:

Länsstyrelsen
901 86 UMEÅ

Telefon 010-225 40 00

E-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se