Anslagstavlan

Samråd inom vattenförvaltning i Bottenhavets vattendistrikt

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten i distriktet ska förvaltas de kommande åren.

Kungörelse

Organ
Länsstyrelsen Västernorrland och Vattenmyndigheten Bottenhavet
Kungörelse
2020-11-05
Ansvarig för kungörelse

Samrådshandlingarna finns på vattenmyndigheternas webbplats från och med den 1 november 2020.

På webbplatsen finns också information om var ni hittar underlagsrapporter och annat underlagsmaterial och hur ni gör för att lämna synpunkter per vattenförekomst i VISS, VattenInformationsSystem Sverige.